SEGALANYA TELAH TERSURAT DALAM TAKDIR

(Anda dapat memberitahu kami perbaikan apapun yang mungkin Anda perhatikan)

Hakikat bahawa kehidupan  seseorang terjadi mengikut takdirnya yang ditentukan Allah adalah satu KURNIAAN dan LAMBANG KEHEBATAN namaNya YANG Maha Mengasihi lagi Sangat mengasihani. Mereka yang beriman yang tahu akan sifat ini akan menunjukkan minat, kegembiraan dan kesabaran dalam menghadapi kesukaran, kerana mereka faham bahawa Allah menciptakan sesuatu dengan tujuan yang baik dan sesuai dengan kehendakNya:

Dan pada sisi Allah-lah  kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daunpun yang gugur melainkan Dia  mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). (Surah Al-An’aam:59)

Memandangkan manusia terbendung dengan waktu, mereka hanya boleh mentafsirkan peristiwa dengan hanya melihat pada peristiwa tertentu sahaja. Tanpa keupayaan untuk mengetahui masa depan, mereka tidak selalunya dapat melihat sebab jangka panjang, kebaikan dan tujuan suatu peristiwa tertentu. Namun Allah,  Yang mencipta masa dan kerana itu tidak terikat dengannya, tampak dari luar waktu pada kehidupan semua makhluk. Oleh itu, takdir adalah pengetahuan Allah bagi setiap peristiwa masa kini, masa lalu dan masa depan sebagai suatu detik tunggal. Dengan kata lain, hanya kita yang tidak diberitahu tentang apa yang bakal berlaku pada masa depan. Atas alasan inilah, bermulanya dan berakhirnya ujian adalah jelas. Masa lalu, masa kini dan masa depan semuanya dalam pemerhatianNya, demi masa, pembentukan manusia, tidak terpakai untukNya. Namun begitu, kita mengetahui semua peristiwa tersebut hanya selepas kita mengalaminya.

Mereka yang beriman kepada takdir, sabar dengan segala keadaan dan merasa selesa mengetahui segala sesuatu terjadi menurut kehendakNya:

“Tidak ada  suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah, nescaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Surah At-Taghaabun:11)

Mereka yang kafir, yang tidak faham tentang takdir, menanggung kerisauan yang amat besar, stres dan ketidakpuasan – benar-benar berbeza daripada orang beriman yang sentiasa merasa puas dengan belas kasihan Allah. Mereka ini merasa selamat dengan mengetahui bahawa mereka dikelilingi kasih Allah yang tidak bertepi dan semua yang berlaku ada tujuannya.

Orang beriman mungkin mengalami kerisauan dan kesulitan seperti kehilangan harta atau kekuatan fizikal, kesakitan, kecederaan atau kematian. Namun, mereka menerima keadaan ini sebagai ujian, satu kekaguman terhadap manifestasi nama Allah, Yang Maha Mengasihi Lagi Amat Mengasihani. Mereka sedar bahawa sikap mereka pada waktu tersebut mempunyai nilai yang besar pada pandangan Allah. Kesenangan ini, yang hanya dimiliki orang beriman, membolehkan mereka menghadapi kesulitan tanpa disertai rasa sedih, stres, sakit, panik, atau ketakutan yang lazim terjadi dalam kalangan orang-orang kafir.  Allah akan menukarkan kejahatan yang tampak menjadi suatu kebaikan untuk mereka, membimbing mereka melalui ujian dan menganugerahkan penghargaan kepada mereka di dunia dan di akhirat di atas kesabaran dan kesanggupan mereka:

“dan Allah tidak sekali-kali akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk membinasakan orang-orang yang beriman”  (surah An-Nisa’: 141)

Mereka yang percaya dan bergantung harap pada Allah tidak akan mengalami sebarang kesedihan atau ketakutan:

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah”, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhuatiran terhadap mereka dan mereka tiada( pula) berduka cita.” (Surah Al-Ahqaf:13)

“(Tidak demikian)bahkan barangsiapa yang menyerah diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhuatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih.” (Surah Al-Baqarah: 112)

“Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhuatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. (Iaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembia di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan) di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar.” (Surah Yunus:62-64)

Allah juga mengatakan bahawa sesiapa yang percaya dan tunduk pada-Nya telah berpegang kepada tali yang teguh, yang tidak akan terputus:

“Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kukuh. Dan hanya kepada Allahlah kesudahan segala urusan.” (Surah Luqman:22)

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Kerana itu, barangsiapa yang engkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.” (Surah Al-Baqarah:256)

Sifat endah, bahagia dan kuat yang ditunjukkan oleh orang beriman sewaktu menghadapi kesusahan dan kerisauan adalah datang daripada keyakinan kepada Allah, takdir, hari akhirat dan juga kerana tunduk mereka kepada Allah. Para rasul dan nabi serta orang beriman yang ikhlas adalah contoh kekuatan dan penyerahan kepada Allah yang terbaik. Di antara golongan ini adalah ahli-ahli sihir di istana Firaun yang menerima kematian Nabi Musa (a.s) dan kemudiannya diugut oleh Firaun dengan kematian.

Firaun cuba memaksa dengan mengarahkan orang-orang beriman ini keluar dari jalan lurus dengan mengugut mereka dengan siksaan dan kematian. Dia merasa bahawa dengan menunjukkan tenteranya dan kekuatannya, akan menghilangkan semangat mereka, namun, mereka berkata pada Firaun bahawa mereka hanya takut dan hormat pada Allah, yang kepadaNya mereka berpaling pada saat-saat kesulitan. Dengan demikian, mereka menolak untuk meninggalkan kepercayaan dan ketundukan kepada Allah yang diberi oleh kepercayaan mereka.

“Berkata Firaun: “Apakah kamu telah beriman kepadanya (Musa) sebelum aku membeir izin kepadamu sekalian. Sesungguhnya dia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesunguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik, dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya. Mereka berkata “Kami sekali-kali tidak akan menutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata (mukjizat), yang telah datang kepada kami dan daripada tuhan yang telah menciptakan kami; maka putuskanlah apa yang hendak kami putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini sahaja. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya. Dan Allah lebih baik (pahala-Nya) dan lebih kekal (azab-Nya).

2010-03-15 14:44:48

Mengenai tapak ini. | Jadikan mukadepan anda | Tambah ke pilihan anda | RSS Feed
Semua material boleh disalin, dicetak dan dikeluarkan dengan merujuk kepada laman ini.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. Www.harunyahya.com
page_top